Opdracht toevoegen - Hier kunt u eenvoudig uw opdrachten aan ons doorgeven
Bekijk onze tarieven.

Vraag en antwoord

Heb je andere vragen en/of opmerkingen en ben je klant van Woningnotarissen.nl, stuur dan je vraag of opmerking via Mijn Dossier.

Ben je nog geen klant, stuur dan een e-mail naar info@woningnotarissen.nl. Wij zullen je vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Koopovereenkomst » Wat staat er in een koopovereenkomst?

In de koopovereenkomst staan o.a. de volgende onderwerpen:

  • vermelding van aan- en verkopende partij
  • omschrijving van het verkochte
  • de koopsom
  • wie de kosten van de overdracht en de overdrachtsbelasting betaalt;
  • indien de verkoper deze betaalt noemt men dat "vrij op naam" en indien de koper deze voor zijn rekening neemt heet dat "kosten koper"
  • de datum van de overdracht en de betaling van de koopsom of er een bankgarantie dient te worden gesteld dan wel een waarborgsom gestort bij de notaris
  • is er een (olie)opslag tank en/of asbest in het verkochte aanwezig
  • eventuele bijzondere verplichtingen voor de eigenaar/gebruiker
  • verschuldigde boete ingeval een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt
  • ontbindende voorwaarde in verband met de benodigde financiering