Opdracht toevoegen - Hier kunt u eenvoudig uw opdrachten aan ons doorgeven
Bekijk onze tarieven.

Producten van Woningnotarissen.nl

 Koopovereenkomst


In de koopovereenkomst staat dat de koper het huis koopt van de verkoper voor een specifieke prijs. Daarnaast staat in deze overeenkomst wanneer de (ver)koop plaatsvindt en onder welke voorwaarden.


 Leveringsakte

In de leveringsakte wordt beschreven dat de eigendom van een woning van de verkoper op de koper overgaat. De akte van levering wordt door de notaris opgesteld en door de notaris, de koper en de verkoper ondertekend. De inhoud van deze akte is in overeenstemming met de afspraken zoals deze zijn gemaakt in de koopovereenkomst.


Hypotheekakte

In de hypotheekakte wordt beschreven dat je een woning als onderpand geeft aan de geldverstrekker in ruil voor het verkrijgen van een geldlening.