Opdracht toevoegen - Hier kunt u eenvoudig uw opdrachten aan ons doorgeven
Bekijk onze tarieven.

Testament

Heb je er weleens over nagedacht wat je wilt dat er met je vermogen en bezittingen gebeurt na je overlijden? Wellicht wil je bepaalde goederen geven aan een specifiek persoon of wil je juist vermijden dat bepaalde personen aanspraak kunnen maken op bepaalde bezittingen? Indien dat het geval is, dan is het slim om een testament op te laten stellen. 

In een testament legt de notaris jouw wensen vast betreffende de overdracht van je vermogen en bezittingen na je overlijden. De notaris houdt hierbij rekening met de wettelijke regels die in Nederland gelden.Nadat een testament door de notaris opgesteld en door jou en de notaris is ondertekend, wordt het testament ingeschreven in het CTR (centraal testamentenregister). In het CTR komt te staan van wie het testament is en bij welke notaris de akte is getekend. Het origineel wordt niet ingeschreven, dat wordt bewaard in de kluis van de notaris.

Veel voorkomende voorwaarden in een testament.

1. Wat gebeurt er bij overlijden van jou of je partner/echtgenoot
Je benoemt elkaar over en weer tot enig erfgenaam.

2. Wat gebeurt er bij overlijden van de laatste van jullie beiden 
Voor het geval je als laatste komt te overlijden en je hebt geen kinderen, dan benoem je de wederzijdse familie tot enige erfgenaam overeenkomstig het wettelijk regime. Dit betekent dat ouders, broers en zusters erfgenaam worden alsmede halfbroers en -zusters voor een kleiner gedeelte. Zonder een dergelijke regeling komt bij overlijden van de laatste alles - inclusief de volledige uitkering uit een levensverzekering - toe aan de familie van de langstlevende.

3. Het gebruik van een privéclausule 
Dit is een bepaling die ervoor zorgt dat hetgeen van jou wordt geërfd niet valt in een gemeenschap van goederen waarin de verkrijger gehuwd is. Aanstaande ex-echtgenoten kunnen zo geen aanspraak maken op hetgeen van jou geërfd wordt.

4. Executeurbenoeming 

Meestal benoemen partners/echtgenoten elkaar over en weer tot executeur. Het executeurschap wordt echter vaak onderschat. Wij adviseren je dit te bespreken met de notaris.

Woningnotarissen.nl richt zich op overdracht van woningen en passeren van hypotheken. Wij adviseren je altijd om je door de notaris goed voor te laten lichten. Voor een testament kun je terecht bij de notarissen waarmee Woningnotarissen.nl samenwerkt.  Stuur hiervoor een mail naar info@woningnotarissen.nl onder vermelding van het notariskantoor waarvan je een offerte wilt. Wij zorgen ervoor dat deze bij de notaris terecht komt en je van hem de scherpste offerte ontvangt.