Opdracht toevoegen - Hier kunt u eenvoudig uw opdrachten aan ons doorgeven
Bekijk onze tarieven.

Leveringsakte

Nadat de ontbindende voorwaarden van de koopovereenkomst zijn verlopen, wordt de leveringsakte opgesteld. Dit is de akte waarmee de woning officieel op je naam wordt gezet en dus daadwerkelijk geleverd wordt. De leveringsakte, ook wel transportakte genoemd, wordt door de notaris opgesteld en moet overeenkomen met de afspraken in de koopovereenkomst. De akte wordt vervolgens op het notariskantoor door koper, verkoper en de notaris ondertekend.

Om er zeker van te zijn dat alles perfect verloopt, en dat de levering doorgang kan vinden, zal de notaris tal van zaken onderzoeken en verifiŽren. Indien dit niet gedaan wordt, bestaat bijvoorbeeld de kans dat iemand jou een huis verkoopt, terwijl die persoon helemaal niet bevoegd is om het huis te verkopen, in welk geval er dus ook niet geleverd kan worden.

Hieronder zie je een voorbeeld van controles die de notaris onder andere uitvoert:

  • Wie is de eigenaar van de woning?;
  • Rust er beslag op het pand?;
  • Zijn het perceel en het huis juist beschreven?;

Je bent officieel eigenaar van de woning zodra de notaris een afschrift van de leveringsakte inschrijft bij de dienst voor het kadaster en de openbare registers. Woningnotarissen.nl zorgt ervoor dat dit zo snel mogelijk gebeurt.

Heb je nog meer vragen over een leveringsakte? Kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen, neem contact met ons op via Mijn Dossier of, als je nog geen klant bent, stuur een e-mail naar info@woningnotarissen.nl.